Chat ()

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 1 [Code] Mạch đồng hồ số dùng 89c51 on Sun Aug 19, 2012 6:51 pm

Loading
[Code] Mạch đồng hồ số dùng 89c51

CODE:
Spoiler:

//Program for Digital clock using RTC DS12C887 and 8051 microcontroller (AT89C51) with time set
/*24 hr clock
set p3^3=0,then start=0 then set time by dig_hr1 & dig_min1, then remove p3^3 & start */
#include
#include
#define dataport P2
#define port P1
#define lcdport P3
sbit reset = port^0;
sbit rs =port^1;
sbit rw =port^2;
sbit e = port^3;
sbit dig_hr1=port^4;
sbit dig_min1=port^5;
sbit start=port^6;
int min1=0,hr1=0;
int min0=60,hr0=25;
unsigned char temp=60,hr,min,sec,num[60]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0X09,0X10,0X11,0X12,0X13,0X14,0X15,0X16,0X17,0X18,0X19,0X20,0X21,0X22,0X23,0X24,0X25,0X26,0X27,0X28,0X29,0X30,0X31,0X32,0X33,0X34,0X35,0X36,0X37,0X38,0X39,0X40,0X41,0X42,0X43,0X44,0X45,0X46,0X47,0X48,0X49,0X50,0X51,0X52,0X53,0X54,0X55,0X56,0X57,0X58,0X59};

void delay(unsigned int msec )
{
int i ,j ;
for(i=0;i for(j=0; j<1275; j++);
}

void lcd_cmd(unsigned char item)
{
dataport = item;
rs= 0;
rw=0;
e=1;
delay(1);
e=0;
return;
}

// function to send data
void lcd_data(unsigned char item)
{
dataport = item;
rs= 1;
rw=0;
e=1;
delay(1);
e=0;
return;
}

void lcd_data_string(unsigned char *str)
{
int i=0;
while(str[i]!='\0')
{
lcd_data(str[i]);
i++;
delay(1);
}
return;
}

lcd_data_int(int time_val)
{
int int_amt;
int_amt=time_val/10;
lcd_data(int_amt+48);
int_amt=time_val%10;
lcd_data(int_amt+48);
}


void lcd()
{
lcd_cmd(0x38);
delay(5);
lcd_cmd(0x0C);
delay(5);
lcd_cmd(0x80);
delay(5);
}

void set_rtc_time()
{
XBYTE[10]=0x20;
XBYTE[11]=0x82;
XBYTE[0]=0x00;
XBYTE[2]=min;
XBYTE[4]=hr;
XBYTE[7]=0x01;
XBYTE[8]=0x01;
XBYTE[9]=0x10;
XBYTE[1]=0xFF;
XBYTE[3]=0xFF;
XBYTE[5]=0xFF;
XBYTE[11]=0x22;
}

void set_hr1()
{
hr1++;
if(hr1>23)
hr1=0;
lcd_cmd(0xc3);
lcd_data_int(hr1);
lcd_data(':');
hr0=hr1;
}

void set_min1()
{
min1++;
if(min1>59)
min1=0;
lcd_cmd(0xc6);
lcd_data_int(min1);
min0=min1;
}

void set_time() interrupt 2
{
lcd_cmd(0x01);
if(start==0)
{
lcd_data_string("SET TIMING");
lcd_cmd(0xc3);
lcd_data_int(hr1);
lcd_data(':');
lcd_data_int(min1);
while(start==0)
{
delay(10);
if(dig_hr1==0)
set_hr1();
if(dig_min1==0)
set_min1();
}
}
lcd_cmd(0x01);
hr=num[hr1];
min=num[min1];
set_rtc_time();
lcd_cmd(0x80);
lcd_data_string("TIME:");
hr0=25;
min0=60;
}

bcdconv(unsigned char mybyte)
{
unsigned char x,y;
x= mybyte & 0x0F;
x=x | 0x30;
y= mybyte & 0xF0;
y=y>>4;
y=y | 0x30;
lcd_data(y);
lcd_data(x);
}

void read_rtc_display()
{
reset=0;
reset=1;
XBYTE[11]=0x02;
hr=XBYTE[4];
lcd_cmd(0x87);
min=XBYTE[2];
sec=XBYTE[0];
if(hr!=hr0)
{
lcd_cmd(0X87);
bcdconv(hr);
lcd_data(':');
hr0=hr;
}
if(min!=min0)
{
lcd_cmd(0X8A);
bcdconv(min);
lcd_data(':');
min0=min;
}
if(sec!=temp)
{
lcd_cmd(0x8D);
bcdconv(sec);
temp=sec;
}
}

void main()
{
reset=1;
lcd();
XBYTE[10]=0x20;
XBYTE[1]=0xFF;
XBYTE[3]=0xFF;
XBYTE[5]=0xFF;
XBYTE[11]=0x02;
lcd_cmd(0x01);
IE=0x84;
lcd_cmd(0x80);
lcd_data_string("TIME:");
while(1)
{
read_rtc_display();
}
}

Chữ ký của thành viên

___Nguyen_Phat_____________


Posted by Nguyen Phat from Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.»-(¯`v´¯)-» (My Signature ) »-(¯`v´¯)-»

***********************************
Nguyễn Phát
E-mail:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

***********************************
Vì Sự Nghiệp Ăn Chơi...Chúng Ta Phải Cố Gắng Học Tập...Nhưng học được đến đâu thì ....có trời mới biết...


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


***********************************Bạn Thấy Diễn Đàn Này Hữu Ích, Hãy Đăng ký để diễn đàn thêm vui !!!
Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chuyên mục:

    QUYỀN HẠN CỦA BẠN:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết

    Chia sẻ